مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
500 Mb (USA) - 500 Mb SSD, 25 Gb data transfer/month, Unlimited (FTP, Park Domain), 2 Email account, 1 MySQL database.


1 GB (USA) - 1 GB SSD, 50 Gb data transfer/month, Unlimited (FTP, Park Domain), 1 addon domain, 1 subdomain, 3 Email account, 2 MySQL database.


2 GB (USA) - 2 GB SSD, 70 Gb data transfer/month, Unlimited (FTP, Park Domain), 1 addon domain, 2 subdomain, 5 Email account, 3 MySQL database.


5 GB (USA) - 5 GB SSD, 90 Gb data transfer/month, Unlimited (FTP, Park Domain), 2 addon domain, 2 subdomain, 10 Email account, 3 MySQL database.


10 GB (USA) - 10 GB SSD, 150 Gb data transfer/month, Unlimited (FTP, Park Domain), 2 addon domain, 3 subdomain, 15 Email account, 4 MySQL database.


12 GB (USA) - 12 GB SSD, 170 Gb data transfer/month, Unlimited (FTP, Park Domain), 2 addon domain, 3 subdomain, 20 Email account, 4 MySQL database.


15 GB (USA) - 15 GB SSD, 200 Gb data transfer/month, Unlimited (FTP, Park Domain), 3 addon domain, 4 subdomain, 25 Email account, 5 MySQL database.


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.197.197.23) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution